پرداخت مستقیم

جهت واریز وجه الباقی مبلغ فاکتور روی لینک پرداخت کلیک کنید .

پرداخت