قوانین و مقررات

  • کلیه محصولات بصورت بدون منتاژ برای مشتری ارسال می گردد. بدون منتاژ یعنی تمام قطعات کارو لوازم جانبی مورد نیاز محصول بصورت آماده منتاژ برای مشتری ارسال می گردد و برای منتاژ کارها نیز نیاز به ابزار یا مهارت خاصی نیست . تمام قطعات با استفاده از چسب 123 بهم چسبانده می شوند. آموزش نحوه منتاژ هر محصول برای مشتری ارسال می گردد.
  • در زمان ثبت سفارش 30 درصد مبلغ فاکتور دریافت می گردد و الباقی مبلغ بعد از تولید و آماده ارسال شدن سفارش دریافت می گردد. بعد از تصویه حساب اجناس به وسیله باربری برای مشتری ارسال می گردد.
  • هزینه باربری سفارش های بالای دومیلیون تومان توسط پویادکور پرداخت می گردد.
  • هزینه ارسال سفارش های زیر دو میلیون تومان بر عهده مشتری میباشد که قبل از ثبت سفارش برای اطلاع از حدود هزینه ارسال سفارشتان با ما تماس بگیرید.
  • اجناسی که به هر دلیل در باربری و حمل و نقل شکسته شده باشند به همراه سفارش بعدی مشتری بصورت رایگان ارسال می گردد.