ثبت شکایات

مشتریان عزیزی که به هر دلیلی شکایت یا انتقادی دارند می توانند بصورت حضوری به دفتر فروش پویادکور مراجعه نمایند یا با استفاده از فرم زیر شکایت یا انتقاد خود را ثبت کنند در اولین فرست پیگیری و پاسخ داده می شود.